Bestyrelsen

Formand/sekretær: Marianne Kauman

Næstformand: Nina Mojaza Mirza

Kasserer: Birgith Sloth

Medlem: Janne Junker

Medlem: Anne Trane

Medlem: Christian Møller Birkemark

Marianne Kauman

Medlem af bestyrelsen siden stiftelsen i 2015.

Jeg er uddannet bachelor i fransk og korrespondent i engelsk og tysk. Jeg har arbejdet som sekretær i mere end 30 år hos bl.a. Schiønning & Arvé Gummivarefabrik A/S, som direktionssekretær i Scanagri A/S som er et konsulentfirma med landbrugsprojekter i udviklingslandene og Østeuropa og sidst som afdelingssekretær i medicinalfirmaet H. Lundbeck A/S. I dag er jeg pensioneret og bruger noget af min tid som frivillig hos Dyreværnskorpset.

Nina Mojaza Mirza

Tiltrådte bestyrelsen i 2018.

Uddannet jurist fra Københavns Universitet. Gennem min kandidatgrad har jeg specialiseret mig i dyreværn, dyrevelfærd og dyreetik og har skrevet speciale om, hvordan vi kan højne beskyttelsen af forsøgsdyr.

Har gennem mit arbejde som jurist arbejdet med national, EU-retlig og international lovgivning, ligesom jeg har rådgivet dyreværnsforeninger inden for de juridiske aspekter af deres indsatsområde. Som fuldmægtig i Miljø- og Fødevareministeriets departement yder jeg juridisk bistand til ministeriets politiske og administrative ledelse.

Som juridisk rådgiver i bestyrelsen vil jeg arbejde på at løse de juridiske problemstillinger, som opstår i forbindelse med vores virke, på at videreudvikle Dyreværnskorpset og på, at vi på længere sigt med politisk opbakning kan skabe en højere retsbeskyttelse for vores dyr. For mig er det vigtigt at forbedre dyrs vilkår først og fremmest ved at sikre, at der ydes tilstrækkelig hjælp til de dyr, der behandles i strid med dyreværnsloven.

Birgith Sloth

Medlem af bestyrelsen siden stiftelsen i 2015.

Uddannet biolog med fokus på artsbeskyttelse og dyrs adfærd.

Har gennem mit arbejde med dansk, EU og international lovgivning fået god indsigt i relevant lovgivning på dyrevelfærdsområdet.

Jeg har gennem en lang årrække haft konsulentopgaver for dyrevelfærdsorganisationer ude i verden samt i Danmark. Har i to perioder repræsenteret dyrevelfærdsorganisationerne, som suppleant til Rådet for Dyreforsøg.

I bestyrelsen arbejder jeg for at styrke og udvikle Dyreværnskorpset således, at vore foreninger kan handle hurtigt og professionelt, når dyr behandles i strid med Dyreværnsloven.

Janne Junker

Medlem af bestyrelsen siden stiftelsen i 2015. Herudover har jeg været med fra projektstart med koncept- og procesudvikling siden 2008, hvor dyreværnsgruppen "Dyreværnskorpset" blev etableret.

Uddannet inden for marketing og reklame samt projektstyring.

Har engageret mig i heste og hestevelfærd som frivillig i forskellige organisationer. Jeg har siddet i bestyrelsen for Hestens Værn, hvor jeg arbejdede med dyrevænssager og anmeldelser. Etablerede herefter hesteinternatet "nyt Hesteliv" i 2005, som ejes af Janne Junker. Foreningen nyt Hesteliv blev dannet i 2007 og indbefatter en landsdækkende hesteværnsorganisation og hesteinternat til 100 heste. Er formand for Foreningen nyt Hesteliv.

I Dyreværnskorpsets bestyrelse arbejder jeg for at forbedre dyrs vilkår, styrke samarbejdet mellem dyreværnsforeninger og myndigheder og for at videreudvikle Dyreværnskorpset, så dyrene hurtigere kan få den nødvendige hjælp ved overtrædelser af Dyreværnsloven.

Anne Trane

Har været med i Dyreværnskorpset siden starten i 2008 og har deltaget i processerne omkring opbygning og koncept samt uddannelse. 

Medlem af bestyrelsen siden stiftelsen i 2015.

Uddannet i reklamebranchen, hvor jeg sideløbende var aktiv inden for hundetræning, adfærd og opdræt.

Fra 1995 - 2017 har jeg været ansat som bestyrer på Dansk Dyreværn Århus's dyreinternat i Tingskoven ved Tranbjerg og har derigennem hjulpet tusindvis af dyr, der ikke har været behandlet ordentligt. Desuden deltager jeg aktivt i politiske og tværfaglige samarbejdsgrupper for at forbedre vilkårene for alle dyr i Danmark. I dag driver jeg Vorre Dyrepension i Skødstrup.

I bestyrelsen er jeg koordinator på uddannelsesdelen og er uddannet dyreværnskonsulent. Jeg vil fortsat arbejde for, at Dyreværnskorpset udbredes og styrkes i hele landet.

Kari Elvestad

Medlem af bestyrelsen siden oktober 2015.

Uddannet dyrlæge og har som sådan arbejdet med vildt og svin, som henholdsvis forsker og obducent.

Har været ansat som embedsdyrlæge for levende dyr og i den forbindelse været involveret i mange dyreværnssager, som er endt i retten. Jeg har i en årrække været i Bestyrelsen for VAFU (Veterinær Administration, Forskning og undervisning) under Den Danske Dyrlægeforening,

I bestyrelser arbejder jeg som koordinator for uddannelsen af kommende dyreværnskonsulenter, hvorved vore foreninger kan behandle dyreværnssager ensartet, hurtigt og professionelt.

Christian Møller Birkemark

Medlem af bestyrelsen siden 2019. Jeg har for Hundens Tarv deltaget i arbejdsgruppen, som førte til dannelsen af Dyreværnskorpset. Jeg er pensioneret civilingeniør, og har i 35 år arbejdet med teknologisk forskning og forskningsledelse. Først relativt sent i livet opdagede jeg, og blev indfanget af, de mange og væsentlige problemer vores moderne samfund medfører for dyrs levevilkår.

I 2006 startede foreningen Hundens Tarv, som jeg var medstifter af og formand for. I 2015 trådte jeg tilbage som formand for Hundens Tarv, men fortsatte som menigt bestyrelsesmedlem.

I Dyreværnskorpsets bestyrelse vil jeg arbejde for en bred accept af Dyreværnskorpset, så det bliver et naturligt ønske for dyreværnsforeninger at blive en del af korpset.